• Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast: wĹ‚acz kontrast wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
UWAGA! Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji pod adresem https://warszawa.edu.com.pl. Nasza szkoła widnieje pod nazwą Technikum Geologiczno - Geodezyjno - Drogowe im. prof. dr S. Kluźniaka

 

 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 2023 ROKU 

W TECHNIKUM GEOLOGICZNO - GEODEZYJNO - DROGOWYM  W WARSZAWIE   

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
  4. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

 

      Proponowane klasy pierwsze w Technikum w roku szkolnym 2023/2024:

 

 2 klasy kształcące w zawodzie technik geodeta (angielski, niemiecki)  z rozszerzoną  matematyką

 1 klasa kształcąca w zawodzie technik budowy dróg (angielski, niemiecki) z rozszerzoną matematyką

 1 klasa kształcąca w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (angielski, rosyjski) z rozszerzoną geografią

 1 klasa kształcąca w zawodzie technik programista (angielski, niemiecki) z rozszerzoną matematyką

 1 klasa kształcące w zawodzie technik informatyk (angielski, niemiecki) z rozszerzoną matematyką

 2 klasy kształcące w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej (angielski, niemieckim/rosyjski)  z rozszerzonym językiem angielskim

 

        Przy rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:

 

       technik geodeta

   technik budowy dróg

  technik urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej   

                technik grafiki i poligrafii cyfrowej

                            technik informatyk

                           technik programista                                 

                         

 

 

    język polski

  matematyka

 język obcy

 geografia

 

 język polski

   matematyka

    język obcy

   informatyka

 

 

Regulamin_rekrutacji_2023_w_ZS14.pdf

WYKAZ PRZYCHODNI 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram

Przekierowanie na stronÄ™ tiktok