Ułatwienia dostępu

Tel. (22) 619 47 13, (22) 619 79 60
E-mail: zs14@eduwarszawa.pl
Adres: ul. Szanajcy 5, 03-481 Warszawa

ETR Tekst łatwy doczytania 2 Zespół Szkół nr 14 w Warszawie zlokalizowany jest przy ulicy Józefa Szanajcy nr 5 i nr 17/19
w pobliżu Placu Hallera i ronda Starzyńskiego.

1.Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej:

Plac Hallera

  • tramwajowe 6,20,28,
  • autobusowe 135,162,166,170,212,338 ;

Rondo Starzyńskiego

  • tramwajowe 1,6,18,28,41,
  • autobusowe 170,409,500,509 ;

Namysłowska róg Szanajcy

  • autobusowe 135,212.

2. Budynek zlokalizowany jest w Warszawie ul. Józefa Szanajcy 5

3. W ejście do budynku znajduje się od strony ulicy Józefa Szanajcy.

4. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest na Placu Hallera

5. Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów.W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego.

7. Pomoc pracownika szkoły jako tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i zabezpieczenia obecności pracownika znającego język migowy.