• Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast: wĹ‚acz kontrast wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

                                                

5.09.2022 (poniedziałek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas II, III i IV

 zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

 • zebranie z rodzicami klas II i IV o godz. 17.30 (z wychowawcami
  w salach) w budynkach, w których uczy się młodzież
 • Zebranie z rodzicami klas III rozpocznie się o godz. 18.00
  (z wychowawcami w salach) w budynkach, w których uczy się młodzież

6.09.2022 (wtorek)  – zebrania z rodzicami wszystkich klas I

 • Zebranie z rodzicami klas Ia, 1i, 1g i 1e rozpocznie się o godz. 17.00 spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy
  Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)
 • Zebranie z rodzicami klas Id, 1p, 1b i 1t rozpocznie się o godz. 17.30 spotkaniem rodziców z p. dyr. Augustowską w sali gimnastycznej przy
  Szanajcy 5. Następnie spotkają się z wychowawcami w salach (Szanajcy 5)

do 15.09.2022 – klasy IV składają deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023:

Formuła 2012 - do 9 września 2022r. (kwalifikacje jednoliterowe, absolwenci)

Formuła 2017 - do 15 września 2022r. (kwalifikacje dwuliterowe, absolwenci)

Formuła 2019 - do 15 września 2022r. (kwalifikacje trzyliterowe, klasy 4be, 4g, 4i, 4d, 4t)

13.09.2022 (wtorek) godz. 15.30 – rada pedagogiczna

30.09.2022 (piątek) – złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów ostatnich klas

 

PAŹDZIERNIK

13 października 2022 (czwartek) godz. 10.40 – ślubowanie klas pierwszych

13 października 2022 (czwartek) godz. 15.30 – rada

14 października 2022 (piątek) – dzień wolny z okazji Święta Edukacji

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w klasach III – IV - termin i harmonogram zostaną podane

Szkolne Zaduszki – odwiedzanie grobów Patrona szkoły i Nauczycieli 

31.10.2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

LISTOPAD

8.11.2022 (wtorek) godz. 17.30 – zebrania z rodzicami (wszystkie klasy).

10.11.2022 (czwartek) godz. 9.40 – 11.30 - apel z okazji święta odzyskania niepodległości

Próbna matura - miejsce i harmonogram zostaną podane

GRUDZIEŃ

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV - termin i harmonogram zostaną podane

13.12.2022 (wtorek) godz.17.30 – zebrania z rodzicami

16.12.2022 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania
ocen na I półrocze w klasach IV po gimnazjum

19.12.2022 (poniedziałek) godz. 15.30 - Rada Klasyfikacyjna klas IV

 

STYCZEŃ

2.01.2023 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

9 - 21.01.2023  – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (absolwenci) oraz część praktyczna egzaminu zawodowego

10.01.2023 (wtorek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (absolwenci);

10 - 14.01.2023 – część pisemna egzaminu zawodowego

13.01.2023 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen na I półrocze w klasach I – III i IV po szkole podstawowej

17.01.2023 (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych:

 • wg odrębnego harmonogramu - egzaminy zawodowe;
 • 9.00 - Rada Klasyfikacyjna I-IV po szkole podstawowej

LUTY

7.02.2023 (wtorek)

Termin składania deklaracji na sesję lato 2023:

Formuła 2012 - do 1 lutego 2023 r. (kwalifikacje jednoliterowe, absolwenci)

Formuła 2017 - do 7 lutego 2023 r. (kwalifikacje dwuliterowe, absolwenci)

Formuła 2019 - do 7 lutego 2023 r. (kwalifikacje trzyliterowe, klasy 4pg, 4pe, 4pd, 4pco (grupa o) )

3.02.2023 (piątek) – zebranie ostatecznych deklaracji maturalnych przez wychowawców klas czwartych.

13.02.2023 – 26.02.2023 – zimowa przerwa świąteczna

27.02.2023 (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć po feriach

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy w I półroczu – termin zostanie podany

Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

 

MARZEC

7.03.2023 (wtorek) godz. 17.30  – zebrania z rodzicami – klasy I - IV.

21.03.2023 (wtorek) – pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole – złote czternastki

31.03.2023 (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego – sesja zimowa 2023

 

KWIECIEŃ

6.04. – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna

5.04.2023 - termin składania deklaracji na sesję lato 2023, w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zima 2023

18.04.2023 (wtorek) godz. 17.30 – spotkanie z kandydatami do szkoły

21.04.2023 (piątek) godz. 14.00 – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

24.04.2023 (poniedziałek)  godz. 15.30 – Rada Klasyfikacyjna klas IV (po gimnazjum) oraz szkolenie szkolnych zespołów nadzorujących i przedmiotowych przed egzaminem maturalnym.

28.04.2023 (piątek) godz. 10.40 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych i uroczyste wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły.

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

 

MAJ

2.05.2023 (wtorek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

4.05. – 26.05.2023– egzaminy maturalne (harmonogram egzaminów w naszej szkole zostanie podany 6.03.2023)

16.05.2023 (wtorek) godz. 17.30 - zebrania z rodzicami klas I – III i IV po szkole podstawowej.

26.05.2023 (piątek) – przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów.

 

CZERWIEC

1.06. – 6.06.2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część pisemna)

1.06. – 19.06.2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna)

9.06.2023 (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

16.06.2023 (piątek) godz. 14.00 – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

19.06.2023 (poniedziałek)  - Rada Klasyfikacyjna

19.06.2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (termin poprawkowy)

                        

23.06.2023 (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Koniec czerwca/ początek lipca – Rada Plenarna - podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 

Lipiec 2023  – rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/2024

Od 23.08.2023 – egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

31.08.2023 – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego – sesja lato 2023

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram

Przekierowanie na stronÄ™ tiktok