• Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast: wĹ‚acz kontrast wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
      Renata Wilińska  ul. Szanajcy 5    (22) 619 47 13 w. 105      Katarzyna Klonowska    ...

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia...

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. § 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce...

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 udziela naszym uczniom i rodzicom wsparcia w obszarze pomocy psychologiczno-peadagogicznej.  Kontakt: ul. Otwocka 3, 03-759...

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram

Przekierowanie na stronÄ™ tiktok